avrupa_konseyi_logoTürkiye’de gençlik çalışmaları ve eğitim alanında faaliyet gösteren Rönesans Enstitüsü öncülüğünde Avrupa Konseyi‘ne bağlı Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Promoting the NO HATE Spirit in Turkey” (Nefrete Hayır Kampanyasının Türkiye’de Desteklenmesi) kapsamında  Nefret Söylemine Hayır Hareketi adıyla faaliyete başladı.

Kampanya, Türkiye’nin dört bir yanından gençlik kuruluşlarının, insan hakları alanında çalışan STK’ların, üniversitelerin ve benzer kampanya/hareketlerin temsilcilerinin katılımıyla internet üzerindeki her türlü nefret söylemine karşı bir sivil tolum hareketinin başlatılmasını öngörüyor. Kısacası proje, Nefret Söylemine Hayır Hareketini Türkiye’de de canlandırmayı amaçlamakta.

1546057_584718038281349_499500202_nPROJENİN HEDEFLERİ

– Katılımcılara insan hakları (online ve offline) konusunda eğitim vermek;
– Online nefret söylemi ve toplum üzerindeki etkisi konusunda farkındalık artırmak;
– Katılımcılara, online nefret söylemiyle mücadele (online aktivizm) konusunda gerekli becerileri kazandırmak;
– Nefret Söylemine Hayır Hareketini tanıtmak ve desteklemek;
– Online nefret söylemine karşı Avrupa düzeyindeki kampanyayı takip eden bir işbirliği ağı oluşturmak;
– Kampanyanın yerel ve ulusal bağlamda önemini tartışmak ve daha sonraki süreçte odaklanılacak hususları belirlemek;
– Kampanyayı yerel/ulusal bağlamımıza uyarlamak ve
– Ulusal bir kampanya oluşturmaya yönelik temel çıktılar üretmek ve ulusal bir ortaklık çağrısı yaparak bir kampanya komitesi oluşturmak.

nhsm-1420x600

NEFRET SÖYLEMİNE HAYIR HAREKETİ (NO HATE SPEECH MOVEMENT) HAKKINDA

Avrupa Konseyinin tanımına göre nefret söylemi; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer her türlü nefret kaynağını yayan, teşvik eden veya meşru gösteren tüm ifade biçimlerini kapsamaktadır. Online nefret söylemi ise bu söylemin internette yer bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu tanım kapsamında Avrupa Konseyi söz konusu kampanyayı 2012 yılında başlatmıştır. Kampanyanın hedefleri şunlardır:

– Online nefret söylemi ve bunun demokrasi ve genç bireylere yönelik riskleri konusunda farkındalık artırmak;
– Medya ve internet okuryazarlığını desteklemek;
– Gençleri online ve offline insan haklarını savunma konusunda desteklemek;
– Online nefret söyleminin kabul edilirlik düzeylerini düşürmek;
– İnsan haklarına yönelik online gençlik aktivistlerini harekete geçirmek, eğitmek ve ağ kurmak;
– Online nefret söylemini haritalandırmak ve yapıcı tepkiler/yanıtlar için araçlar geliştirmek;
– Online nefret söyleminin hedef aldığı insanlara ve gruplara destek olmak, dayanışma göstermek;
– Avrupa’da nefret söylemine karşı politika araçlarının geliştirilmesi ve görüş birliğinin oluşturulması için savunuculuk yapmak;
– Gençler arasında online katılımı ve online vatandaşlığı geliştirmek.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir