NEFRET SÖYLEMİNE HAYIR HAREKETİ

nhsm-1420x600

Avrupa Konseyinin tanımına göre nefret söylemi; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer her türlü nefret kaynağını yayan, teşvik eden veya meşru gösteren tüm ifade biçimlerini kapsamaktadır. Online nefret söylemi ise bu söylemin internette yer bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu tanım kapsamında Avrupa Konseyi söz konusu kampanyayı 2012 yılında başlatmıştır. Kampanyanın hedefleri şunlardır:

– Online nefret söylemi ve bunun demokrasi ve genç bireylere yönelik riskleri konusunda farkındalık artırmak;

– Medya ve internet okuryazarlığını desteklemek;

– Gençleri online ve offline insan haklarını savunma konusunda desteklemek;

– Online nefret söyleminin kabul edilirlik düzeylerini düşürmek;

– İnsan haklarına yönelik online gençlik aktivistlerini harekete geçirmek, eğitmek ve ağ kurmak;

– Online nefret söylemini haritalandırmak ve yapıcı tepkiler/yanıtlar için araçlar geliştirmek;

– Online nefret söyleminin hedef aldığı insanlara ve gruplara destek olmak, dayanışma göstermek;

– Avrupa’da nefret söylemine karşı politika araçlarının geliştirilmesi ve görüş birliğinin oluşturulması için savunuculuk yapmak;

– Gençler arasında online katılımı ve online vatandaşlığı geliştirmek.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

http://nohate.ext.coe.int/

http://www.nohatespeechmovement.org/campaign